# کولی

چند پاره ها

توآه دل شکسته رامیطلبی فریادنگاه خسته رامیطلبی میدانی به دل راه رسیدن بازاست میگردی وراه بسته رامیطلبی     *** من وپندارواهی درنبردیم کدامین خانه درویرانه کردیم چوبگشودم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید