# نگاه

خانه ویران

وخوابم اشکهایم را به یغما برد وبغضم را ، نگاه خانه ویرانت ،                    فراموشید صدای رعد میآید ومن دربحــــــر چشمانت ، اسیــــر خشــــم مژگانم   که هر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 5 بازدید