# حوا

یکدانه سیب سرخ

دنگ... دنگ... دنگ... تندیس بی خیالی آدم شکسته شد                       یکدانه سیب سرخ                          ازبرج عاج کاخ اهورایی حوا،                                   افتاد برزمین. آدم به حکم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید