شهرآشوب

غزل ناب تویی !

خانه ویران

وخوابم اشکهایم را به یغما برد وبغضم را ، نگاه خانه ویرانت ،                    فراموشید صدای رعد میآید ومن دربحــــــر چشمانت ، اسیــــر خشــــم مژگانم   که هر ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 15 بازدید

چند پاره ها

زبانــــش دُر زیبــــــای دری بودزبان ِ دختــر  شـــاهِ پـــــری بود تن و اندام موزونـــش ،تو گوییزعیب ونقص وکوتاهی بری بود                  *** توهمچــوعندلیبِ خوش خرامی ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 15 بازدید
آبان 91
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
6 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
7 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
3 پست
عصیان
1 پست
زنجیر
1 پست
تکفیر
1 پست
میثاق
1 پست
نگاه
1 پست
شاعر
1 پست
لهیب
1 پست
ترانه
1 پست
خورشید
1 پست
سرود
1 پست
عشق
1 پست
سیگار
1 پست
فال_قهوه
1 پست
ریشه
1 پست
اندوه
1 پست
می
1 پست
آشفته
1 پست
بیهوده
1 پست
کوچه
1 پست
کولی
1 پست
تشنه_لب
1 پست
پندار
1 پست
آدم
1 پست
حوا
1 پست
سیب_سرخ
1 پست