سلام

و سلامی بعد از دیر ها و دور ها ...

طوریکه بعضی از دوستان خوبم مستحضر هستند، دسترسی به "شهرآشوب" طی هفته ها و ماهای گذشته امکان پذیر نبود؛ تا این که بعد از تلاش و کوشش های فراوان بالاخره این توفیق نصیب شد و توانستم به این خانه سر بزنم.

روی این ملحوظ و بنا بر بعضی مشکلات، دیگه این جا نخواهم نوشت اما،دوستان و عزیزانم می توانند تازه ترین شعر ها و یادداشت هایم را درین جا بخوانند:

 

http://pezhmann.blogsky.com

/ 0 نظر / 50 بازدید