پست های ارسال شده در بهمن سال 1388

آخرشده بود ...

   نشد ... در پــــیامک درد هـــایم جـــا نشد گـــــریه کــردم صـبر کردم تــا نشد   رفــــته بـــودم صــدخــیابان دور تر شــــهر سبـــز آرزو پیــــدا نــــشد   بیــن ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 26 بازدید