پست های ارسال شده در مهر سال 1388

مسیح پیر

  دلم باران واشک وغصه وزنجیرمیخواهد حوایم پیرهن از مخمل انجیر میخواهد گناه عشق وایمانم تب نمرود...،میخندد که موسایم عصای از درخت پیرمیخواهد دمی بامن ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 11 بازدید