پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

چند پاره ها

توآه دل شکسته رامیطلبی فریادنگاه خسته رامیطلبی میدانی به دل راه رسیدن بازاست میگردی وراه بسته رامیطلبی     *** من وپندارواهی درنبردیم کدامین خانه درویرانه کردیم چوبگشودم ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 9 بازدید

یکدانه سیب سرخ

دنگ... دنگ... دنگ... تندیس بی خیالی آدم شکسته شد                       یکدانه سیب سرخ                          ازبرج عاج کاخ اهورایی حوا،                                   افتاد برزمین. آدم به حکم ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 11 بازدید