منجی مهربانِ من

 

ابر گرفته دامنم دانه به دانه می چکم

از لبِ تارِ زندگی مثل ترانه می چکم

مثل غروب آتشین ، گوشه ی گیسو بر زمین

از کفِ بادِ مهرگان بر سر شانه می چکم


بعد زبانه می کشم جور بهانه می کشم

صبر نمی توانم و از درِ خانه می چکم


خانه به خانه می روم پشتِ نشانه می روم

بغض رها نمیکند مثلِ بهانه می چکم

 

منجی مهربانِ بمان ؛ طفره نرو بیا  بمان   

ورنه چو سارِ بی زبان از سر لانه می چکم

/ 0 نظر / 31 بازدید